Ohjelmistokehityspalvelut

IT-konsultointi ja ohjelmistokehityspalvelut

PHZ Full Stack työllistää noin 80 konsulttia, joiden avulla tarjoamme asiakasyrityksillemme sovellusten kestävää kehitystä. Tavoitteena on pienentää tuotteen hankinnasta ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.

Monesti sovelluksen elinkaari on tarpeettoman lyhyt, kokemuksemme mukaan vain noin 18 kk, ennen kuin sovellus pitää valtaosin koodata uudelleen. Käyttämällä PHZ:n ketteriä kehitysmenetelmiä, mukaan lukien standardointia ja testivetoista kehitystä (Test-Driven Development, TDD), sovellusta voidaan ylläpitää käytännössä miten pitkään tahansa. Tämä vähentää kehitys- ja ylläpitokustannuksia murto-osaan tyypillisestä kehitysprosessista (jopa -90 %).

PHZ tarjoaa IT-konsultointia mm. seuraavilla osa-alueilla:
  • J2EE / Spring / Struts –ohjelmistokehitys,
  • Web-kehitys PHP:lla ja Pythonilla (esim. Symfony, CakePHP tai Django),
  • mobiilisovellusten kehitys (Android, iOS, ja Qt: Symbian & Meamo),
  • testausautomaatio sekä
  • Agile- ja Lean-ohjelmistokehitys, projektinhallinta ja valmentaminen Extreme Programmingin (XP), Scrumin ja Kanbanin käyttöön.
Ohjelmistokehityspalveluita tarjoamme mm.
  • yritysten Web-sivustojen kehittämiseen,
  • verkkokauppa- ja maksujärjestelmien kehittämiseen
  • Ajax / Web 2.0 –kehitykseen ja
  • mobiilisovellusten tekemiseen

 

Ota yhteyttä 

Myyntijohtaja Anne Lamberg 0456624501