PHZ:n Riku Rima: Robot Framework yksinkertaistaa testausautomaatiota

Riku Rima

Robot Framework helpottaa erityisesti websovellusten testaamista. Lue, miksi Robot Framework kannattaa ottaa osaksi omaa työkalupakkia.

Robot Framework on automaatiokehys, jota kannattaa hyödyntää erityisesti websovellusten testaamisessa. Kehystä voi hyödyntää myös työtehtävien automatisoinnissa.

Robot Frameworkilla voidaan testata prosesseja alusta loppuun; joko vaatimusmäärittelyn mukaisia käyttötapauksia tai yksittäisiä toiminnallisuuksia.

Vaikka testien tarkoitus on usein simuloida ihmiskäyttäjää, Robot Frameworkista löytyy myös valmiita kirjastoja www-sovelluspalveluiden ja ohjelmarajapintojen testaamiseen.

Robot Framework on kirjoitettu Python-ohjelmointikielellä, mutta testien tekemisessä voi käyttää myös Robot Framework keyword-pohjaista skriptauskieltä.

Testausautomaatio säästää aikaa ja rahaa

Testausautomaatio säästää aikaa ja rahaa, kun virheet huomataan mahdollisimman aikaisin kehitysputkessa. Huomaamatta jäänyt vika saattaa tulla esille järjestelmähäiriönä vasta kuukausia myöhemmin.

Testaamisen voi tehdä myös yksikkötesteillä suoraan koodiin. Yksikkötestien haittapuoli on, että testiä eivät välttämättä ymmärrä muut kuin itse koodaaja. Lisäksi saattaa olla, että yksikkötesti ei vastaa vaatimuksia.

Avainsanapohjainen rakenne helpottaa ymmärrettävyyttä

Robot Frameworkilla on helppo tehdä ymmärrettäviä testejä, sillä se käyttää testien kuvaamiseen avainsanapohjaista rakennetta.

Loppukäyttäjälle avainsanojen listasta koostuvat testit ovat verrattavissa vaatimusmäärittelyyn eivätkä vaadi teknistä koodausosaamista.

Kehystä voi hyödyntää myös tuotantovaiheessa

Robot Frameworkia voi hyödyntää myös tuotannon ollessa päällä. Tuotannossa voidaan ajaa sopivalla syklillä savutestiä toimintoihin, jotka eivät saa olla saavuttamattomissa loppukäyttäjältä.

Häiriötilanteessa tehdään huoltotiimille hälytys ennen kuin loppukäyttäjät huomaavat vian, jos automaatio ei pysty itsenäisesti tekemään korjausta.

Hyvä työkalu testauksen hallitsevalle kehittäjälle

Robot Frameworkissa voi käyttää hyväksi pilvipalveluja ja ajaa testejä jossain palvelussa. Esimerkiksi BrowserStackista saa laajan valikoiman alustoja, selaimia ja mobiililaitteita.

Robot Framework sopii työkaluksi kehittäjälle, jolla on testaamisen lisäksi osaamista sovelluskehityksestä, versionhallinnasta sekä Jenkinsistä ja CI-kehityksestä.

PHZ:n Riku Rima: Automaatiotestaus mukaan tuotekehitykseen

Minulla on vahva osaaminen laadunvarmistus- ja ohjelmistokehityksestä. Olen työskennellyt testaus- ja kehitystehtävissä monissa eri rooleissa 20 vuoden ajan.

Teknologioista vahvuuksiani ovat Robot Frameworkin lisäksi Gatling, SoapUI, tietokannat, Python, Git, Jenkins, C# ja React Native.