PHZ-verkoston rekisteriseloste

Rekisteriseloste: Sidosryhmärekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Pharazon ab, Y-2225069-2
Käyntiosoite: Yrjönkatu 23 B 6 krs., 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 527, 00101 Helsinki
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Antti Hätinen, puh. 050 568 8732, pharazon@phz.fi

2. Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään sähköisten yhteistyötarjousten lähettämiseen sidosryhmäläisille (sähköpostit), sekä muuhun sidosryhmäläisten kanssa käytävään sähköiseen viestintään.

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetukseen:
• 6 artiklan 1 momentin a kohtaan (suostumus).

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä oikeus pyytää rekisterinpitäjältä rekisteröityä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käyttöä. Henkilötietojasi koskevissa tapauksissa, otathan yhteyttä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@phz.fi.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä henkilötietojen käytöstä valitus valvontaviranomaiselle.
Tiedot henkilötietojen säilytysajoista sekä lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyvät osoitteesta Privacy Policy.

5. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Rekisteri sisältää Pharazon ab:n sidosryhmätietoja.
Kaikkien rekisteröityjen osalta henkilöiden yksilöintitietoina käytetään sähköpostiosoitetta.
Sidosryhmärekisterissä olevien henkilöiden osalta rekisterin tietosisältöjä ovat:

    • yrityksen edustajan / henkilön sähköpostiosoite
    • nimi

6. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Sidosyhmärekisterin tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvään ATK:lla käsiteltävän aineiston suojaukseen sovelletaan seuraavia periaatteita:
• Järjestelmän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
• Sidosryhmärekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

9. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Antti Hätinen
Pharazon ab toimitusjohtaja

Lue lisää henkilötietojen käytöstä Privacy Policysta:
Privacy Policy