Yritys

PHZ Full Stack Oy tarjoaa konsultointipalveluja yrityksille ja julkiselle sektorille. Ohjelmistotuotannossa ja verkkopalvelujen kehittämisessä tavoitellaan korkeaa laatua tekemällä läheistä tiimityötä sekä asiakkaiden kanssa (etenkin on-site) ja tiimin kesken (pariohjelmointina).

Johto

Hallituksen puheenjohtaja

Leader Traits: Creative, Expansionistic

Pharazon Ab:n omistaa Antti ”Pharazon” Hätinen, joka on yhtiön toimitusjohtaja. Hänellä on DI-tutkinto (Network Engineering) ja FM-tutkinto (Computer Science). Hänen osaamisensa pohjalta Pharazon Ab on keskittynyt web-kehitykseen, maksujärjestelmiin, taloushallintoon ja verkkokauppaan.

https://stackoverflow.com/users/2032777/phz-fi-pharazon

CFO Noora Lehtonen

CSO Anne Lamberg

COO Petri Oksanen

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

PHZ Full Stack osallistuu yhteiskunnan kehittämiseen useilla eri tavoilla.

1) Kestävä kehitys

Yrityksemme kantava toiminta-ajatus on rakentaa kestävän elinkaaren IT-järjestelmiä. Siinä missä muut alan toimijat tuhlaavat sekä aikaa että asiakkaiden rahoja kirjoittamalla (rewrite) olemassaolevia ohjelmistoja parin vuoden välein uudestaan, PHZ Full Stack keskittyy testiautomaatioon, joka mahdollistaa olemassaolevan koodin hyödyntämisen myös uusimman teknologian ja responsiivisten ulkoasujen kanssa. Keskitymme refaktorointiin uudelleenkirjoittamisen sijaan. Se on kuitenkin mahdotonta ilman automaattisia yksikkötestejä.

Suurien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen uudelleenkirjoitus kestää tavanomaisesti vuosia ja maksaa useita miljoonia euroja. Liiketoimintajohdon on usein vaikea perustella jo olemassaolevien järjestelmien uudelleentoteuttamiseen kuluvia investointeja, mutta vaihtoehtojen puuttuessa ja ilman testiautomaatiota huonolla laadulla toteutettujen järjestelmien muutoksentekemisen kustannusten kasvaessa tähtitieteellisiksi, tämä hukkainvestointi jää usein ainoaksi mahdollisuudeksi.

PHZ Full Stack tarjoaa tuhlaamisen kierteelle vaihtoehdon, joka on jo säästänyt ja säästää tulevaisuudessa nykyisiltä asiakkailtamme ja veronmaksajilta miljoonia euroja vuosittain. Esimerkiksi Suomen johtavassa Web-portaalissa olemme onnistuneet tiputtamaan viikottain korjattavien bugien määrän edellisen toimittajan 44% per viikko vain 5.7% tehdystä työmäärästä, joka on johtanut palvelun käyttäjämäärän lähes tuplaantumiseen tuotejohdon pystyessä keskittymään paikallaanpolkemisen sijasta uusien ominaisuuksien kehittämiseen.

2) Julkishallinto ja muut kansallisesti merkittävät projektit

PHZ Full Stack-kehittäjät ovat mukana useissa suurissa valtionhallinnon sekä yksityisten yritysten projekteista, jotka ovat joko keskeistä kansallista infrastruktuuria tai johtavan markkina-asemansa takia merkittäviä. Monesti ohjelmistokehittäjillemme suoritetaan ns. suppea Suojelupoliisin turvallisuusselvitys.

Väestörekisterikeskuksen uudistamiseen Sipilän hallitus myönsi 500M EUR lisää rahoitusta.

3) Startup-tuotteet

PHZ.fi on kehittämässä sekä omia että asiakkaiden uusia tuotteita ja palveluita, joiden tarkoituksena on kehittää sekä suomalaista yhteiskuntaa että aikaansaada maailmanlaajuista hyvinvointia harrastamalla ns. schumpeteriläistä luovaa tuhoa. Kehittämällä uusia ja nykyisiä parempia palveluita, markkinoilla vanhat ja epätehokkaat yritykset kuolevat tehostaen yhteiskunnan toimintaa.

Business Information

Business ID 2225069-2
Domicile Helsinki, Finland
VAT Registered
Registered Regular Employer
Registered Telecommunications Provider

Privacy Policy

1 comment

  1. Todd Sorenson

    Hi Antti,

    We did not meet yesterday at the ‘Sharpen your pitch’ workshop but my colleague met you and gave me your card.

    I have a startup and would like to pitch it to you. I am interested in your feedback and suggestions for continuing.

    When would be a convenient time? I am in the Helsinki region.

Leave a Reply