Pariohjelmoinnilla aidoksi Full Stack -kehittäjäksi

PHZ Full Stackilla koodataan pariohjelmointia hyödyntäen. Työskentelytapa tarjoaa oppimismahdolllisuuksia myös kokeneelle kehittäjälle.

Tiimityö ja osaamisen kehittäminen ovat PHZ Full Stackin ydinarvoja. Pyrimme päivittäin oppimaan jotain uutta – olkoon se täysin uusi ohjelmointikieli tai vaikka ohjelmistokehys.

Keskeinen työskentelytapamme on pariohjelmointi, jossa tiimityö ja oppiminen nivoutuvat yhteen. Tämä erottaakin meidät muista IT-yrityksistä.

Navigaattori opastaa ja kuski ohjaa

Pariohjelmoinnissa on kaksi roolia: navigaattori ja kuski. Navigaattori tietää joko teknologiasta tai tehtävästä ja kertoo kuskille, mitä pitäisi tehdä. Hän ei koske näppäimistöön, vaan koodin ja komennot kirjoittaa kuski.

Parit voivat olla sekoitus minkä tahansa alueen osaajia frontend- ja backend-kehittäjistä pilviarkkitehteihin ja designereihin. Ihannetilanteessa pareja vaihdetaan päivittäin.

Vähemmän virheitä, enemmän tehokkuutta

Pariohjelmoinnin hyödyt ovat moninaiset. Tutkimuksissa on havaittu, että pariohjelmointi vähentää tuotantoon päätyvien ohjelmointivirheiden määrää, parantaa ohjelmiston rakennetta ja suunnittelua sekä lyhentää kehitysaikaa.

Pariohjelmoinnissa koodi on jatkuvan katselmuksen alla (code review). Se mahdollistaa suunnittelun, toteutuksen, jopa koko tehtävän kyseenalaistamisen. Yksin työskennellessä jopa viikkoja tai kuukausia tehokasta työaikaa voi valua hukkaan väärinymmärrysten tai huonon suunnittelun takia.

PHZ:n koodaaja erottuu tiimityötaidoillaan

Ohjelmistokehitys on ennen kaikkea yhteistyötä. Pariohjelmointi perustuukin hyvään kommunikaatioon, toisten auttamiseen, erilaisuuden huomioon ottamiseen ja sen hyväksymiseen.

Työskentelytavan on havaittu parantavan työilmapiiriä, tiimityötä ja oppimista. Toimistolla harjoiteltu tiimityö on suuri etu myös asiakasprojekteissa. PHZ Full Stackin koodaaja voi erottautua positiivisesti tiimityötaidoillaan.

Valtaosalle kokeneista ohjelmoijista on yllättävän vaikeaa sanallistaa ajatuksenjuoksuaan edes toiselle ohjelmoijalle. Pariohjelmoinnissa seniorikehittäjät harjaantuvan nimen omaan tässä: jäsentämään ajatuksensa järkeviksi ohjeiksi. Toisen opettaminen on usein itsellekin kaikkein opettavaisinta – ja ohjelmoijasta tulee aito Full Stack -kehittäjä.